26 sep 2019

Schaarbeek eerste Brusselse ondertekenaar ‘for Safe City Streets’

Maandagochtend 16 september werd het charter met 10 principes voor veilige wegen voorgesteld door POLIS, het Europese netwerk van steden en regio’s voor innovatieve transportoplossingen, in het bijzijn van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt en schepen van Mobiliteit, Adelheid Byttebier. “De ondertekening van dit charter versterkt onze inspanningen voor meer verkeersveiligheid, zoals de veralgemening van de zone 30 en de veilige schoolomgevingen,” zegt Byttebier.

Schaarbeek is één van de eerste Europese steden en gemeenten die het charter ondertekent. Met 10 principes *, die specifiek gericht zijn op meer verkeersveiligheid in een stedelijke context, engageert het zich internationaal voor een veilige en aangename gemeente. “Steden en gemeenten kunnen veel van elkaar leren, en ik ben blij dat onze gemeenteraad dit unaniem heeft goedgekeurd,” zegt schepen Byttebier.

Schaarbeek meet zichzelf zo een nieuw imago aan, waar verkeersveiligheid hoog op de agenda staat, zowel bij de politiezone als bij de verschillende gemeentediensten. Het ‘Nieuwe Paradigma voor Veilige Straten in de Stad’ wijst onder meer op de noodzaak aan een aangepast weginfrastructuur waar de gebruikers zich veilig kunnen voelen, duurzame mobiliteit en een maximum snelheid van 30km/u.

De Europese Commissie is in volle voorbereiding van Stockholm 2020; het wereldcongres op het vlak van verkeersveiligheid waar de ambities voor de volgende 10 jaar worden vastgelegd.

Het is hoopgevend dat van bij de voorbereiding zowel NGO’s als de lokale overheden een actieve rol toebedeeld krijgen. Er werd opgeroepen om alvast good practices te delen en de Schaarbeekse actie ‘Praat erover’ ** is hiervan een voorbeeld.

“Het charter besluit dat steden de leiding kunnen nemen op het gebied van verkeersveiligheid en ik ga hiermee akkoord. Als stadsbewoners weten wij het wat er nodig is voor wijken op mensenmaat,’ besluit Byttebier.

*. De internationale 10 thema’s behandelen de inrichting van de publieke ruimte en de aandacht voor verschillende gebruikers; de impact op veiligheid, gezondheid en luchtkwaliteit; de keuze voor minder auto’s in de stad en een maximumsnelheid van 30km/u; het belang van handhaving; het verzamelen van data en het inzetten van nieuwe technologieën; de rol van steden en gemeenten als pioniers.

**. De Schaarbeekse actie ‘Praat erover’ hoort bij het derde luik van de strategische nota verkeersveiligheid. Naast handhaving (enforcement) en inrichting van de weg (engineering) is sensibiliseren (education) van absoluut belang voor het welslagen van een verkeersveilige omgeving. Met de ludieke actie – het verdelen van broodzakken en drankviltjes – wil de gemeente dat verkeersveiligheid de ‘talk of town’ wordt. 30km/u rijden moet het nieuwe normaal worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren