15 okt 2020

Nieuws van de schepen | Oktober 2020

Cultuur

De programmatie van de dienst Cultuur werd deze zomer aangepast en zorgde in Covid-19 crisis voor nieuwe opportuniteiten. Er was een versterkte samenwerking met de Franstalige dienst cultuur. Het Festival We need You bracht mooie concerten in rust- en verzorgingstehuizen.

In het kader van het relanceplan voor de de culturele sector zetten we dit najaar in op Panier Kilti – de culturele it-bag – waarmee je de Schaarbeekse cultuur kan steunen. In november opent la Maison des Arts haar deuren voor Cabinet Secret: een mysterieus en artistiek parcours doorheen verschillende ruimtes.  Meer info op www.kilti.org/1030 en via de Facebookpagina.

Subsidies werden toegekend aan verschillende categoriën: jeugd-, senioren-, socio-culturele en sportverenigingen. Er is gekozen voor een status quo gezien de bijzondere omstandigheden. Er is niet alleen het crisisjaar voor verenigingen die hun programmatie moeten aanpassen; er is ook de overgang naar het jaar 2021 waar de behandeling van de subsidies overgeheveld wordt aan specifieke diensten jonge kind & jeugd en onderwijs en waar de dienst sport van de gemeente zowel de N als F clubs zal ondersteunen met subsidies.

De gemeentelijke bibliotheek hield een feestelijke heropening op 3 oktober en lanceert de nieuwe naam Bib Sophia. Vanaf dan kan je een gloednieuwe Brussel-afdeling bezoeken, verdwijnen met een boek in gezellige lees- en studiehoekjes of de digitale tour opgaan in een e-boekenplatform. Ook de openingsuren werden uitgebreid, een vurige wens van alle bezoekers. Vanaf nu kan u de bib bezoeken van 12u tot 18u tijdens de week en elke eerste donderdag van de maand zelfs tot 20u. Ook op zaterdag is Bib Sophia een uurtje langer open, van 10u tot 14u.

  

Nederlandstalig onderwijs

Het nieuwe schooljaar is goed gestart met enthouisiaste ouders en kinderen. De covid-19 maatregelen worden allemaal opgevolgd. Chapeau aan alle leerkrachten voor hun onvoorwaardelijke moed en creativiteit in deze tijden.

De uitbreiding van school Paviljoen (elk jaar een klas bij, nu het 3de leerljaar) maakt de combinatie met school de Kriek krap. Er moet nog 2 schooljaren gedepanneerd worden in afwachting van het gebouw in de Grote Bosstraat. De verhuis naar het wijkhuis voor klas 5 en 6 werd onderbroken door een negatief rapport van de brandweer. Een tijdelijke oplossing is gevonden bij Paviljoen: de leraarskamer wordt klas.

De aanpassing van het schoolreglement integreert de leerplicht die op 5 jaar gebracht is, de revalidatie waarvoor extra dagen afwezigheid toegestaan zijn, de reglementering en de indexering van kosten voor opvang, privacyregels.

De participatie van school Paviljoen bij het wijkcontract Stephenson is onder meer door het bouwen van een woonwagen die gemeenschapsvorming moet stimuleren. Het digitaal werken in het onderwijs wordt verder uitgerold met Chromebooks zodat alle kinderen kunnen volgen.

    

Dienst Jonge Kind & Jeugd

De nieuwe jeugdconsulente is aangenomen: Liana Tongole Tshatshi. Zij zal, in samenspraak met kinderen en jongeren zelf, het aanbod uitwerken van de nieuwe Nederlandstalige jeugddienst. Zo komt er een participatief jeugdorgaan, gaan we op zoek naar ruimtes voor jeugdverenigingen en willen we meer speelpleinwerkingen. We zullen ook het bestaande aanbod ondersteunen, samenwerken met De Kriekelaar en – niet te vergeten - met onze Franstalige partner in de gemeente.  Je kan kennismaken met haar in de Schaarbeek Info, nummer 324, en via deze link.

Belangrijk is dat de dienst vertrekt vanuit de input en ervaringen van de doelgroep. Hiervoor krijgt ze professionele begeleiding van JES (Jeugd en Stad). Een inspiratiedag staat gepland op 8 december 2020.

Op de laatste gemeenteraad werd het reglement goedgekeurd dat subsidies voorziet voor die jongeren die de financiële kosten moeilijk kunnen dragen voor een kamp, inschrijving of uniform. Dit is overlegd met zowel de Chiro als met de Scouts. Er is een maximum van €150,- per jongere in kansarmoede.

Mobiliteit

Groot en fijn nieuws deze zomer: Schaarbeek zit bij de eerste reeks projecten van Good Move, het gewestelijk mobiliteitsplan. Dit najaar worden de eerste stappen ondernomen om tegen 2024 van de perimeter Colignon-Josaphat een autoluwe wijk te maken. Meer info volgt zeker en vast!

De voetgangers- en fietsrijen voor Ecole 13 en 17 en school de Kriek krijgen extra middelen. Bovendien kon de gemeente ingaan op een extra subsidie van Brussel Mobiliteit voor het plaatsen van fietsboxen. 8 nieuwe boxen komen bovenop de 25 die dit jaar al werden goedgekeurd (het oorspronkelijke parkeerplan ambieerde er 10 per jaar...).

Met het fietsplan Bypad gaan we een versnelling hoger. We laten ons coachen door Pro Velo en TRIDÉE om de prioriteiten van het gemeentelijk fietsbeleid voor 2021-2022 uit te breiden. Politiek, administratie en fietsersverenigingen (gebruikers) werden samengebracht om deze in samenspraak te bepalen – voor de Fietsersbond: Suzanne Hana. De bijkomende actiepunten moeten nog het College passeren en zullen nadien gecommuniceerd te worden.  

Voor een testperiode van 3 maanden – augustus, september, oktober 2020 - is de Azalealaan eenrichtingsverkeer. Na de inrichting van het ‘joggingparcours’ in Covid-19 lock-down werd de toegang aan de Mast van Lalaing voor auto’s dus gedeeltelijk heropend. Aan de gevelzijde van de laan werd een tweerichtingsfietspad aangelegd en er waren enkele aanvullende maatregelen op het circulatieplan. Doel is de wijk te beschermen voor transitverkeer en de straat te delen met de actieve weggebruiker, volgens de bredere visie van Good Move.

De eerste reacties kwamen zeer snel, met felle voor- en tegenstanders. Verschillende buurtbewoners maken zich zorgen over hun auto’s, over de extra tijd die ze moeten omrijden. Winkeliers vroegen – en kregen – de garantie om te kunnen leveren. We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkelingen op de Azalealaan inderdaad een impact hebben op naburige straten zoals de Jan Stobbaertslaan (meer verkeer en auto's die zone 30 niet respecteren) en de Madeliefjesstraat (minder auto’s want geen transitverkeer).

Onze diensten volgen dit op de voet en nemen dit op in het evaluatierapport. De technische evaluatie omvat onder andere een étude de flux (verkeerstellingen) waarbij in de maand september de verkeersstromen (auto's, bestelwagens, vrachtwagens, motoren en fietsen) worden gemeten op de Azalealaan, Stobbaertslaan, Chazal, Rogier, Deschanel en op het kruispunt Eisenhower-Madeliefjes.

Op woensdag 21 en donderdag 22 oktober 2020 organiseert de gemeente een dialoogavond met de buurtbewoners, in samenwerking met Levuur; experten in participatie. Via verschillende werkvormen zal er samen met de wijk gereflecteerd worden over de ingrepen. Naast voldoende informeren, zal er ruimte zijn om samen te reflecteren over de inrichting van het fietspad, het ciruclatieplan (met extra aandacht voor de Stobbertslaan) en de verkeersveiligheid. Door de maatregelen rond Covid-19 geeft de gemeente voorrang aan bewoners, handelaren en scholen van de buurt. Alle andere personen kunnen een online enquête invullen, deze zal nog verspreid worden.

Midden november zal de definitieve inrichting bekendgemaakt worden.

Tot slot blijft parkeren in Schaarbeek de ‘talk of town’. Niet in het minst met klachten over de dienstverlening van parking.brussels. We zijn in rechtstreeks contact met zowel het agentschap als de toezichthoudende minister Van den Brandt om verbetering af te dwingen.

Onze minister kwam ook ter sprake op de gemeenteraad van 24 september omdat ze schriftelijk beloofde dat de Lambermontlaan binnen de twee jaar een stadsboulevard wordt. We hebben samen gevochten voor het breed fietspad deze zomer en blijven doorgaan op dit elan.

Op de gemeenteraad van 24 september werden ook vragen gesteld over het parkeerreglement. We blijven de veralgemeende groene zone (enkel wie bewonerskaart heeft, moet niet betalen) verdedigen en behouden. We voorzien wel een uurwijziging (betalend op zaterdag tot 18 uur ipv tot 21 uur nu) en enkele bezoekerscodes per gezin per jaar.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren