23 dec 2020

Nieuws van de schepen | December 2020

Cultuur

Elk jaar organiseren we het erfgoedfestival Alles es Just, en dus zetten we ook in 2020 alles op alles om het feestweekend van begin oktober toch op een veilige manier te laten doorgaan. Het werd een sfeervolle 3-daagse met een aangepast programma, maar daarom niet minder succesvol en plezant!

In november was voorzien met Cabinet Secret een bijzondere ervaring mogelijk te maken in La Maison des Arts : een parcours van korte performances van 6 lokale, professionele podiumartiesten langs verschillende ruimtes in La Maison des Arts. Echter, een nieuwe lockdown noopte ons tot een switch naar een unieke stream, nog steeds te bekijken via www.cabinetsecret.1030.be. Er keken intussen reeds meer dan 900 mensen! Ook Extra Small, de jaarlijkse 3-daagse expo-verkoop van kunstwerkjes aan kleine prijzen werd omgevormd naar een online galerij met webshop.

In de wintermaanden zetten de partners van 1030cultuur zich samen in voor een aantal solidaire acties en het verspreiden van hoop. Zo kon je met Christmas-in-a-box een cadeautjespakket samenstellen voor zij die het nodig hebben. Het werd op de gemeenteraad van november aangeprezen als een mooi voorbeeld van solidariteit in donkere dagen. En deze warmte verspreidden we verder met de actie ’t Licht zien, waarbij Brusselaars opgeroepen werden om hun raam op originele wijze te verlichten tijdens de donkere wintermaanden, met een gezamenlijk gewestelijk moment op 21 december.

Na de grote heropening in oktober bleef Bib Sophia ook tijdens de de semi-lockdown open op afspraak. De take-away optie werd opnieuw opgestart. Boeiende projecten zijn in ontwikkeling om het nieuwe jaar mee te starten:

Dichter in mijn buurt, een heerlijke poëtische audiowandeling. Tijdens de Poëzieweek (28/1-03/02/2021) zal deze prachtige audiowandeling gelanceerd worden en een maand lang in de vorm van een podcast beschikbaar zijn op de website.

Black History Month 2021: dit jaar staat Black History Month Belgium in het teken van het archiveren en documenteren van het verleden en het heden van de zwarte bevolking van België. Als gemeentelijke Bibliotheek is dit een goede gelegenheid om de collectie onder de loep te nemen. Bib Sophia voorziet onderzoek in residentie. Vier geselecteerde residenten zullen gedurende een maand de collectie screnen en voorstellen formuleren. De oproep voor kandidaten loopt tot 24/01/2021.

 

Nederlandstalig onderwijs

In beide gemeentescholen, de Kriek en Paviljoen, ging ons pedagogisch team ook tijdens de verstrengde maatregelen onvermoeid door met lesgeven. Tijdens de vakanties was er 1030 Ketjes, de nieuwe groep van opvangpersoneel, die zorgde voor leuke en fijne momenten.

In alle Nederlandstalige scholen willen we de oudercomités ondersteunen (mijn F-collega geeft gelijkaardige steun maar via een platform voor de F-scholen). Zowat 8 scholen in Schaarbeek kregen 500 euro subsidies om hun ouderwerking uit te bouwen.

Enkele projecten infrastructuur krijgen binnenkort hun zichtbare uitwerking. De speelplaats van Paviljoen wordt een creatieve plek mét groen

De bouw van school de Kriek geraakt op kruissnelheid: het perceel in de Grote Bosstraat is bouwklaar gemaakt en de eerste funderingen worden gegoten. Maandelijks rapporteren we hierover aan de ouders van de school.

 

Dienst Jonge Kind & Jeugd

De tweede Inspiratiedag Chouette Ket had plaats op 8 december 2020 en ging door in een light versie. Dit organiseerden we net als bij de take-off van december 2019 ism JES Brussels. JES werkt ondersteunend bij de ontwikkeling van onze eerste Nederlandstalige jeugddienst wat ook voor onze kersverse jeugdconsulente Liana belangrijk is. In 2021 wordt de eerste NL jeugdraad samengesteld en hebben we ons eerste volledig werkjaar ‘Jonge Kind & Jeugd’. We hebben er zin in!

We onderhandelden ook nieuwe financiële middelen voor de uitbouw van dit Nederlandstalig beleid Jonge Kind & Jeugd, conform het bestuursakkoord 2018-2024. Voor een nog op te richten vzw Jonge Kind en een vzw Jeugd is alvast 2 maal € 15.000,- voorzien waarmee het aanbod aan activiteiten (opvang, stages) in 2021 kan worden opgestart.

Ook de verdere toekomst wordt voorbereid. Zo voorziet de gemeente voor het eerst in de bouw van een Nederlandstalige kribbe in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Heuveltje; perimeter Noordstation-Liedtsplein. De ontwikkeling en uitvoering van zo’n contract neemt jaren tijd maar de toon is gezet.

 

Mobiliteit

Met het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move is ook de toon gezet voor de inrichting van de publieke ruimte in alle 19 Brusselse gemeenten. Enkele voortrekkers beginnen alvast met de uitvoering ervan in een Lokaal Mobiliteitscontract (= CLM); waaronder Schaarbeek. Brussel Mobiliteit leidt het begeleidingscomité voor het CLM Colignon-Jospahat met een bureau voor zowel de technische uitwerking als de participatie van burgers. Op onze eerste vergadering in november 2020 maakten we de hiervolgende plannen.

Voor wat betreft de technische uitwerking wordt gekozen voor 3 mazen binnen het groter geheel: Azalea, Berenkuil en  Sint-Maria/Sint-Servaas. Deze laatste zal eerst aangevat worden gezien de vergevorderde plannen van de MIVB en Beliris op de structurele assen Haachtstesteenweg en Koninklijke Sinte-Mariastraat.

Voor wat betreft het participatief traject plannen we 3 momenten per deelmaas (dus 3 x 3). Eerst worden de doelstellingen toegelicht en wordt een inventaris gemaakt van de noden en vragen van de buurt (januari-februari). In de lente kan gereageerd worden op verschillende scenario’s (maart-april). In juni 2021 wordt het resultaat voorgelegd aan de bewoners. Een strakke timing, inderdaad.

De gemeente gebruikt nieuwe methoden bij het opzetten en evalueren van circulatieplannen. Zo organiseerden we dialoogavonden, 9 en 10 december 2020 over de Azalea- en de Stobbaertslaan. Een eerste maar grote stap voor de gemeente naar meer participatie in grote projecten.

We luisterden naar elke mening over de inrichting van de Azalealaan met het nieuwe fietspad; over het autoverkeer in de wijk aan de hand van voorgestelde circulatieplannen; over maatregelen mbt verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dit alles gebeurde digitaal en in verschillende werkgroepen. Het resultaat mocht er zijn. Zowel voor- als tegenstanders van de huidige (en tijdelijke) inrichting voelden zich gehoord en reageerden positief op onze aanpak.

Ook de on-line enquête was een groot succes met meer dan 1400 respondenten.

What’s next? De inbreng van alle burgers – zowel op de dialoogavond als in de enquête – wordt verwerkt door onze diensten en de technische aspecten worden verder onderzocht (evaluatie politie inbegrepen). Wellicht kan het college in februari beslissen over de definitieve inrichting. In principe kan de (her)aanleg dan starten in maart 2021; althans voor de werken die geen stedenbouwkundige vergunning vereisen.

De Van Vollenhovenlaan in het Josafatpark was op een zonnige zaterdag in november 2020 vol spelende kinderen en jonge ouders. De burgeractie kende succes; niet alleen blijft de parkweg afgesloten voor doorgaand verkeer, ook parkeren is er niet langer toegestaan. Wat begon met een zomerse inrichting zonder auto’s (zomer 2019) en een Corona-maatregel voor meer groene ruimte (2020) werd een collegebeslissing voor een afgesloten weg waar nu kinderen leren fietsen.

Ons mobiliteitsbeleid draagt stad30 hoog in het vaandel en houdt altijd verkeersveiligheid voor ogen. We zijn dan ook zeer blij met de veralgemening van de zone 30 in het Brussels hoofdstedelijk gewest vanaf 1 januari 2021. Er wordt gekeken naar de ervaring in Schaarbeek die dit invoerde in september 2018 en nu al twee jaar (2019 en 2020) geen dodelijk slachtoffer kende op haar wegen.

Er blijven evenwel gewonden en het gevoel van verkeersveiligheid is niet top. Bijzondere aandacht zal gaan naar enkele grote lanen waar de inrichting nog niet aangepast is. We nemen daar nu ad-hoc maatregelen met Berlijnse kussens en plaatsen extra radars voor controle. Heraanleg kost meer tijd en meer geld en gebeurt dan ook stapsgewijs zoals in de Azalealaan in 2020 en in 2021 met de herinrichting van de Princesse Elisabethlaan.

Wie zegt veiligheid zegt Engeneering, Enforcement maar ook Education. We werken samen met de vzw Pro Vélo die kinderen helpt bij het halen van hun fietsbrevet en gele veters. Een herziening van de conventie met Pro Vélo is voorzien zodat nog meer kinderen hun brevet kunnen halen in 2021. De subsidies voor 2021 worden verdubbeld!

Parkeren in de gemeente is vaak onderwerp van gesprek. De overdracht aan parking.brussels voor de controle en het verstrekken van parkeerkaarten verloopt dit eerste jaar problematisch. Op de gemeenteraad wordt hier terecht over geïnterpelleerd. Op het maandelijks begeleidingscomité geeft het gewestelijke agentschap uitleg en statistieken aan de gemeente maar hun lokale antenne kan de correcties bij de geautomatiseerde werking (scanauto en automatische verzendingen) moeilijk bijhouden. Dit vraagt een niet aflatende inspanning van onzentwege om verbetering af te dwingen en radeloze burgers bij te staan. Voor het grensgebied met Sint-Joost-ten-Node vonden we een oplossing op politiek vlak waardoor de bewoners van beide gemeenten in de aanliggende straten kunnen parkeren met hun bewonerskaart.

Parkeren met de fiets is een enthousiasmerend verhaal. Het tempo van de installatie van tien fietsboxen per jaar is in 2018 en 2019 verdubbeld. Voor 2020 was de levering en installatie van 25 boxen voorzien en in 2021 engageren we ons voor de installatie van 33 extra fietsboxen.  Eind 2021 zal dit dus komen op een totaal van 130 boxen, genoeg voor de ruimte voor 650 fietsen. De vraag naar fietsparking gaat nog meer in stijgende lijn en dus gaan we een versnelling hoger.

Ook voor de auto zoeken we oplossingen. De gemeenteraad keurde het lastenboek goed voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor parkeergelegenheid off-street. De opdracht is als volgt: het in kaart brengen van de opportuniteiten voor het parkeren van meer dan 10 wagens; het begeleiden van de gemeente in verschillende wijken; het identificeren van 30 mogelijke sites; het uitwerken van 10 concrete projecten. Het bureau BRATprojects werd hiervoor aangesteld.

Last but not least wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuw gemeentelijk parkeerplan. Het laatste GPAP dateert van 2016; ingevoerd in 2017. Op de dienst mobiliteit zorgden we voor versterking ‘stationnement’ met Astrid die start in februari 2021. Ook krijgt een studiebureau de opdracht om de impact van eerdere maatregelen te evalueren en nieuwe voor te stellen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren